Budget
Hillerød Bys Lokalråd

Grevinde Danner i sin fine fløjls-brudekjole. Busten forestiller hendes mand  Frederik den VII. 

Maleri af David Moines, 1850


Hil-Danner


Budget


- udarbejdelse af idé, projektledelse og fundraising: frivillig ulønnet

- kunstner, skitser, model, møder, kreativt arbejde, ekskursioner, 1,5 år, inkl. kunstnermoms 5%: 500.000 Kr.

- bronzestøbning, smed og transport, fundamentplade, gravning: 500.000 Kr.

- Forsikring: 50.000 Kr.

- Synlighed, hjemmeside, FaceBook, presse, brochure til at lægge på f.eks. Bibliotek og Slotsbio

  og på udstillinger, materiale på Danmarks Nationalhistoriske Museum Frederiksborg Slot, oversættelse til engelsk:  100.000 Kr.

- skilte i byen, messingplade på statuen: 100.000 Kr.

- indvielse: 50.000 Kr.

- vedligeholdelse 50 år: 50.000 Kr.

- uforudsete udgifter: 100.000 Kr.

- Hvis tilstrækkelig finansiering/teknisk mulighed overvejes at gøre figuren interaktiv med tale, når nogen sætter sig ned: 200.000 Kr.

 

Beløbsramme i alt : Der arbejdes med at skaffe i alt 1,6 mio. Kr.

 

Der søges hovedsponsorer blandt store lokale virksomheder.

 

Der sker endvidere henvendelse til:

- Fonde

- Lokale virksomheder

- Crowdfunding på Hjemmesiden.

 

Hvis tilstrækkelig finansiering ikke opnås, opgives projektet og evt. allerede indsamlede midler minus forbrugt returneres forholdsmæssigt. Evt. anonyme bidrag gives til sociale projekter i Hillerød. F.eks. Mødrehjælpen.