Lokalråd
Hillerød Bys Lokalråd

Grevinde Danner i sin fine fløjls-brudekjole. Busten forestiller hendes mand  Frederik den VII. 

Maleri af David Moines, 1850


Hil-Danner


Hillerød Bys Lokalråd – byen set med friske øjne!

Hillerød Kommune inddrager Lokalrådet, når der skal ændres i kommune- og lokalplaner, laves forbedringer eller planlægges nye funktioner i byen. Indtil videre har Lokalrådets ledelse defineret Lokalrådets område som Hillerød By, samt de funktioner som har et samspil med Hillerød By. Det er fx trafik, parkering, byplanlægning, bane/bus og nyt sygehus.


Problemer er der nok af. De er skabt af helt unødvendig og uønsket trafik, fx gennemfartstrafikken og de store lastbiler. Støj, forurening, mangel på cykelstier, parkeringsmangel, utilstrækkelig politiindsats og ikke mindst farlige trafikforhold for pensionister og børn i trafikken. Ja, der er nok at tage fat på.


Men vi vil også gerne støtte de mere positive initiativer i byen. F.eks. de kulturelle. Det er grunden til, at vi nu har søsat projektet med at få rejst en skulptur af Grevinde Danner på Torvet.

 

Vi vil gerne kende din holdning til forskellige temaer i byens liv. Du er velkommen til at KONTAKTE os med forslag til emner, du synes vi skal tage os af.

 

…. Og så vil vi selvfølgelig gerne have dig som medlem, så vi får større indflydelse ved at være flere. Indmeldelse hos kassereren hblokal13@gmail.com

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen.