Om Grevinde Danner
Hillerød Bys Lokalråd


Grevinde Danner i sin fine fløjls-brudekjole. Busten forestiller hendes mand  Frederik den VII. 

Maleri af David Moines, 1850


Hil-Danner


Om Grevinde Danner


Grevinde Danners historie er en Askepothistorie. Frederik VII’s hustru (til venstre hånd) hed som barn Louise Rasmussen. Moderen var ugift tjenestepige, men fik lille Louise optaget på Det Kongelige Teaters balletskole, hvor hun dansede nogle år og hvor kronprins Frederik fik øje på hende ….. eller hun på ham. Den unge kronprins Frederik blev forelsket i hende, og efter to mislykkede ægteskaber med passende prinsesser giftede han sig i 1850 med hende. Fra da af kaldtes hun Grevinde Danner. For at undgå adelens og det københavnske borgerskabs foragt for hendes baggrund flyttede de allerede 1848 til Frederiksborg Slot, hvor de boede til slottet brændte 1859. Hillerød var således rigets hovedstad nogle år, fordi kongen boede her og regerede herfra.

 

Grevinde Danner tog nogle for datidens elite usædvanlige initiativer. Hun og Frederik VII købte Jægerspris Slot, og hun testamenterede Jægerspris Slot til en stiftelse "til gavn for fattige og efterladte piger". Efter hendes død blev der af stiftelsen etableret børnehjemsbygninger på slottet. Desuden oprettede hun en stiftelse for ”trængende fruentimmer af arbejderklassen”, der senere blev til det nuværende Dannerhuset i København.


Kilder

  • Jægerspris Slot og Kong Frederik den syvendes Stiftelse, af Roar Skovmand,

    Kong Frederik den Syvendes Stiftelse på Jægerspris, 1974

  • Stiftelsestøser – Kongebørn, af Lis Petersen, Dansk Psykologisk Forlag, 1987
  • Grevinde Danner – en oprørsk kvinde, af Morten Meisner, Politikens Forlag, 1990
  • Grevinden, af Bodil Wamberg, Aschehoug, 2004
  • Louise længe leve, af Maria Helleberg, Sesam, 2002
  • Grevinde Danner Dansk Kvindebiografisk Leksikon. Søg på  på kvinfo.dk